Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение №2-1780- кандидати за общински съветници – област Габрово;  Комисията излезе с Решение №2-1779- кандидати за общински съветници – област Враца;  Комисията излезе с Решение № 2-1776/14.01.2020 г.- кандидати за общински съветници – област Видин;  

Галерия

Комисията показа изложбата „Десталинизацията, дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953-1964“ в гр. Казанлък;

(12 материала)