Тук ще видите описите на документи в Централизирания архив на Комисията от служебния и партийния архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

    Рубриката ще се попълва с информация до въвеждането на описите на всички документи, намиращи се в Централизирания архив на Комисията.

  • Описи, предоставени от МВР, преди влизането на ЗДРДОПБГДСРСБНА в сила