Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2023 г.

►Обяснителна записка - COVID-19 м.априлт-изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.април 2023 г.-изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2023 г. в лв.- изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м.март -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. март 2023 г.-изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. февруари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2023 г.-изтегли;

►Обяснителна записка - COVID-19 м. януари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2023 г.-изтегли;

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2023 г.


Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2023 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми- изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми - изтегли;

 

 

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2023 г.