Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2024 г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2024 г. в лв.- изтегли;

►Отчет - COVID-19 м.юни 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. юни 2024 г.-  изтегли;

►Отчет - COVID-19 м. май 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. май 2024 г.-  изтегли;

►Отчет - COVID-19 м. април 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. април 2024 г.-  изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2024 г. в лв.- изтегли;

►Отчет - COVID-19 м. март 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.март 2024 г.-  изтегли;

►Отчет - COVID-19 м. февруари 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. Февруари 2024 г.-  изтегли;

► Отчет - COVID-19 м. януари 2024 г.- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2024 г.-  изтегли;

 

  

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2024 г.

      Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2024 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по  бюджетни програми- изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми - изтегли;

       Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2024 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по  бюджетни програми- изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми - изтегли;

 

 

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2024 г.