Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2022 г.

 

Разходи за COVID-19 към 30 април 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. април - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м.  април 2022 г. - изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2022 г. в лв.- изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 март 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. март - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м.  март 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 28 февруари 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. февруари - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2022 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 януари 2022 г. - изтегли;

Обяснителна записка - COVID-19 м. януари - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. януари 2022 г. - изтегли;

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2022 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2022 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли;

 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли;

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2022 г.