Комисията  за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) се стреми да осигури равен достъп до цялата информация и до всички функционалности на интернет страницата си за максимално широка група потребители независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им.
Активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА и в тази дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да осигурим удобство и достъп до информацията, която страницата предлага, за всеки наш потребител - използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Стандарти
Интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА покрива действащите стандарти на W3C за Уеб дизайн и приложения. Визуализира се коректно чрез съвременни версии на широко разпространените уеб браузъри – Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome и техните мобилни версии.
Няма ограничение за времето, за което можете да разгледате страницата или да въвеждате информация, без да има лимитиран времеви интервал.


Изключения
Въпреки, че се стремим и да Ви осигурим безпрепятствен достъп до информацията в интернет страницата е възможно някога да има затруднения. Връзките към външни интернет страници, които ние не контролираме и които може да не покриват изцяло стандартите за достъпност.


Съдържание на интернет страницата
Всеки има право да разглеждате интернет страницата и съдържанието, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за лична употреба, а не за разпространяване. Позволено е използването на интернет страницата и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за медии и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


Точност и истинност на информацията

Информацията в интернет страницата и неговото съдържание се публикува със цел изпълнение на законово задължение, информираност и прозрачност. КРДОПБГДСРСБНА не гарантира, че интернет страницата не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. КРДОПБГДСРСБНА си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.


Използване на бисквитки
„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
На нашата интернет страница използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.


Лог файлове
Както повечето сайтове, интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.


За контакт с нас
Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет страницата ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, моля да се свържете с нас на електронен адрес: info@comdos.bg

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КРДОПБГДСРСБНА -  PDF формат

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.