Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Становище на Комисията по тълкувателно дело № 9/2019г.;   Комисията ще представи онлайн документалния филм „Комисията по досиетата и отварянето на архивите на ДС“;  Комисията излезе с Решение № 2-1913 - съдебни заседатели- Специализиран наказателен съд;  

Галерия

Комисията показа изложбата „Десталинизацията, дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953-1964“ в гр. Казанлък;

(12 материала)