Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                              декември 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
                1      2
 3
     4
     5
     6
      7
     8
     9
10
   11
    12     13     14
   15
16
17
   18
    19
    20
     21
    22
23
24
  25
    26
    27
     28
    29    30     31

                                                                     

                                                                    ноември  2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1       2       3
      4
 5
     6
     7
       8
      9
     10
    11
12
    13
    14
     15     16
     17
18
19
    20
    21
     22
    23
     24
 25
 26
    27
    28
     29
    30
      

                                                                     

                                                                     октомври 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   30     31           
     
 1
    2
      3
     4
     5
      6
     7
 8
    9
    10
     11      12
     13
14
15
   16
    17
     18
     19
     20
 21
 22
   23
    24
     25
     26      27     28     29

                                                                       

                                                                      септември 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
              1
     2
 3
    4
      5
     6
     7
      8
     9
 10
   11
    12
     13      14
     15
16
17
   18
    19
     20
     21
     22
 23
 24
   25
    26
     27
    28      29     30  

                                                                       

                                                                               август 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
       1       2       3
      4
      5
 6
     7
     8       9
     10      11      12
 13
   14
    15      16      17
     18
   19
 20
   21
    22
     23
     24
     25
   26
 27
   28
    29
     30      31         

 

                                                                                юли 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   31         
    
      1
2
    3
       4       5
      6       7      8
9
   10
      11     12     13
    14
15
16
   17
      18
     19
    20
    21
22
23
   24
     25
     26     27     28     29     30

 

                                                                               юни 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1      2       3
4
    5
       6       7
      8      9      10
11
   12
      13     14     15
    16
17
18
   19
      20
     21     22
    23
24
25
   26
      27
     28     29     30      

                                                                           

                                                                                май 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1
            3      4      5     6
7
    8
      9     10
    11     12      13
14
   15
     16      17     18
    19
20
21
   22
     23
    24     25
    26
27
28
   29
     30
    31  
          

 

                                                                              април 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
               1
2
    3
       4      5
     6       7      8
9
   10
      11      12     13
     14
15
16
   17
      18
     19     20
      21
22
23
   24
      25
     26     27       28     29     30

                                                                     

                                                                               март 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1      2      3      4
5
    6       7       8      9     10      11
12
   13
     14
     15
    16
     17
18
19
   20
      21
     22
    23
     24
25
26
      28
     29     30     31    

                                                                    

                                                                         февруари  2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1      2     3      4
5
   6       7       8      9     10      11
12
   13
      14
     15
   16
     17
18
19
   20
      21
     22
   23
     24
25
26
      28
         

                                                                         

                                                                              януари 2023 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30      31            
1
   2        3      4      5       6       7
8
   9
      10
    11
    12
     13
14
15
  16
      17
    18
    19
     20
21
22
23
     24
    25
    26
    27
28
29