Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1849- адвокатска колегия – Сливен;  Комисията излезе с Решение № 2-1849- адвокатска колегия – Силистра;  Комисията излезе с решение № 2-1845 – адвокатска колегия – Русе;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІІ – Протестантска църква и религиозни секти” в Казанлък;

(12 материала)