Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1776/14.01.2020 г.- кандидати за общински съветници – област Видин;  Комисията излезе Решение № 1775 - кандидати за общински съветници – област Велико Търново;  Комисията излезе с Решение № 2-1772- кандидати за общински съветници – област Варна;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІІ – Протестантска църква и религиозни секти” в Казанлък;

(12 материала)