Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1889- окръжен съд-Пловдив съдебни заседатели ;  Комисията излезе с Решение № 2-1888- окръжен съд-Плевен съдебни заседатели ;  Комисията излезе с Решение № 2-1885-Министерство на отбраната, кадрови промени 2020;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията - част I- Българска православна църква /1944-1991/“

(12 материала)