Комисията провери ОИК – местни избори – 2019 г.-кадрови промени;  Комисията излезе с Решения № 2-1745, № 2-1746 и № 2-1747-съдебни заседатели;  Комисията излезе с Решения № 2-1742, № 2-1743 и № 2-1744-съдебни заседатели;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник "Държавна сигурност и вероизповеданията -част 2- Мюсюлманско изповедание и Католическата църква в България (1944-1991)

(12 материала)