Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1795- кандидати за общински съветници – област Пазарджик;  Комисията излезе с Решение № 2-1794- кандидати за общински съветници – област Монтана;  Комисията излезе с Решение № 2-1791 - кандидати за общински съветници – област Ловеч;  

Галерия

Комисията по досиетата гостува в Младежкия дом в гр. Враца

(14 материала)