Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1814- кандидати за общински съветници – област Търговище;  Комисията излезе с Решение № 2-1813- кандидати за общински съветници – област Стара Загора;  Комисията излезе с Решение № 2-1812- кандидати за общински съветници – Столична община;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ДС и малцинствата”

(8 материала)