Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1838- адвокатска колегия – Монтана;  Комисията излезе с Решение № 2-1838- адвокатска колегия –Ловеч;  Комисията излезе с Решение № 2-1837- адвокатска колегия – Кюстендил;  

Галерия

Комисията гостува в Смолян;

(16 материала)