Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с решение № 2-1864-– съдебните заседатели – окръжен съд-Благоевград;  Комисията излезе с Решение -№ 2-1863- чл. 28 за Живко Иванов Панайотов;  Комисията излезе с Решение -№ 2-1862- общински дружества област Пловдив;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІІ – Протестантска църква и религиозни секти” в Казанлък;

(12 материала)