Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                           декември 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1      2      3       4
 5
    6
     7      8      9
    10      11
12
   13
    14
   15
    16
    17
18
19
   20
    21
  22
    23
    24
25
26
 27
    28
   29
    30
   31    

                                                                 

                                                                           ноември 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   29     30               
 
    1
     2      3      4
     5      6
7
    8
     9
    10
    11
    12
13
14
   15
   16
    17
    18
    19
20
21
 22
   23
    24
    25
    26     27    28

                                                                         

                                                                      октомври 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
             1      2
3
    4
      5       6       7
     8      9
10
   11
    12
    13
     14
    15
16
17
  18
    19
    20
     21
     22
23
24
 25
    26
   27
     28
    29     30    31

                                                                          

                                                                        септември 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1      2
     3      4
5
     6
      7       8       9
   10     11
12
   13
    14
    15
    16
   17
18
19
   20
    21
    22
    23
   24
25
26
 27
    28
    29
    30
     

                                                                       

                                                                       август 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30     31            
       
1
     2
      3       4       5
     6        7
8
     9
    10
    11
    12
   13
14
15
   16
    17
    18
    19
   20
21
22
 23
    24
    25
    26
   27     28    29

                                                                               

                                                                         юли 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
                1
     2      3
4
      5       6        7       8
     9    10
11
   12
    13
    14
    15
   16
17
18
   19
    20
   21
   22
   23
24
25
    27
    28
    29
   30     31  

                                                                           

                                                                         юни 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
       1      2      3      4      5
6
    7      8      9    10    11     12
13
  14
    15
    16
   17
   18
19
20
   21
    22
    23
   24
   25
26
27
     29    30
 
     

 

                                                                        май 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   31              1
2
     3       4       5      6      7      8
9
  10
     11
     12
   13
   14
15
16
  17
     18
     19
   20
   21
22
23
24
     25
     26
   27
   28
29
   30

                                                                      

                                                                        април 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
          1     2      3
4
    5       6      7     8     9    10
11
   12
     13
   14
   15
   16
17
18
  19
     20
    21
   22
   23
24
25
     27
    28
    29
   30

 

                                                                          

                                                                          март 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1      2      3      4     5     6
7
    8      9     10     11    12     13
14
  15
    16
    17
   18
   19
20
21
  22
     23
    24
    25
   26
27
28
    30
    31
   
   

 

                                                                         

                                                                     февруари 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1      2        3       4     5     6
7
   8      9      10     11    12    13
14
  15
    16
     17
    18
  19
20
21
  22
    23
     24
    25
   26
27
28
           

                                                                           

                                                                       януари 2021 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1    2
3
   4      5     6      7     8     9
10
  11
     12
    13
    14
   15
16
17
  18
     19
    20
    21
   22
23
24
     26
    27
    28
    29
30
31