Отчети за дейността на КРДОПБГДСРСБНА по Закона за достъп до обществена информация по години:

 

Отчет 2022 г.

Отчет 2021 г.

Отчет 2020 г.

Отчет 2019 г.