Отчети за дейността на КРДОПБГДСРСБНА по Закона за достъп до обществена информация по години:


Отчет 2020 г.

Отчет 2019 г.