Структура на КРДОПБГДСРСБНА

 

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.

Декларации по чл.35, ал. 1от ЗПКОНПИ- 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

Декларации по чл.35, ал. 1от ЗПКОНПИ- 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.

Подадени декларации от служителите до 31.12.2018 г.

 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ МАНДАТ

Евтим Костадинов Костадинов
председател

Айруш Ибрахим Хаджи
заместник-председател

Мариана Иванова Даракчиева
секретар

Борис Сребров Михайлов
член

инж. Георги Вълчинов Пангаров
член

Екатерина Петкова Бончева
член

Иванка Жекова Витанова
член

Приемно време на членовете на Комисията


 

ПЪРВИ МАНДАТ

Евтим Костадинов Костадинов - председател

Доц. д-р Орхан Ахмедов Исмаилов - заместник-председател

Румен Йорданов Борисов - секретар

Апостол Иванов Димитров - член

Валери Георгиев Кацунов - член

Георги Матеев Георгиев - член

Екатерина Петкова Бончева - член

Татяна Колева Кирякова - член

Тодор Илиев Трифонов - член