Днес, когато хоризонтите са разместили посоките, когато пътищата са станали много, обикновеният човек търси истината, очаква да я получи, за да не смята, че е останал сам с илюзиите си.
Папки. Документи. Досиета........
„Кои сте вие? Грозни останки от миналото или някакъв нов социален паразит, узрял под кожата на социализма? Сенки от нищо, което е било, или проекция на нещо, което ще бъде?”
                                                                                                                                                 Стефан Продев
 
Родена в гр. Габрово.
През 1982 г. завършва висше образование в Стопанската академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, специалност „ОПУП”. Магистър по икономика.
Семейна, с едно дете.
 
Професионална биография
 
2010 – 2012 г.            Член на надзорния съвет на „Е.ОН България Мрежи” АД, гр. 
                                       Варна
2009 – 2010 г.             Народен представител в 41-то Народно събрание от ПГ на
                                      „Синята коалиция”. Член на комисията по „Бюджети и финанси”.
                                       Парламентарен секретар на ПГ на „Синята коалиция”
2007 – 2009 г.             Общински съветник в гр. Габрово от група „Обединена десница”.
                                       Заместник-Председател на комисията по „Бюджети и финанси”
2001 – 2009 г.             Държавен публичен изпълнител в Агенция за държавни
                                       вземания, ИРМ, гр. Габрово
1996 – 2000 г.             Управител на общинска фирма „Общински пазари” ЕООД, гр.
                                       Габрово