Животът ме научи да се радвам на всеки миг добро от него. Нека затворим страницата на разделението, за да победи доброто!

 
Роден на 16 август 1955 г. в гр. Плевен.
Завършва висшето си образование във ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, специалност „Двигатели с вътрешно горене” – машинен инженер.
Придобива квалификация в Академията на МВР, специалност „Оперативен курс по полиция”.
Ползва руски и гръцки език.
 
Професионална биография
 
2007 – 2012 г.             Началник отдел „Управление на собствеността” в комисията за
                                       разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
                                       на български граждани към Държавна сигурност и
                                       разузнавателните служби на Българската народна армия
2005 – 2006 г.             Съветник на Министъра в Министерството на вътрешните            
                                       работи
1998 – 2005 г.             Ръководи частен бизнес
1989 – 1997 г.             Офицер в Министерството на вътрешните работи, гр. София
1978 – 1988 г.             Държавен служител