Трудно е да се намери истината. Още по-трудно е да се изрече на глас. Всеки е изпадал в тази житейска ситуация. Особено, когато истината е болезнена, засяга човешки съдби, руши доверие, поражда обществено напрежение. Но мъдростта на времето е доказала, че тя винаги изплува. Колкото по-късно, толкова на по-висока цена.
Помагах в процеса на писането на Закона за разсекретяване архивите на бившите тайни служби. Познавам добре сложността на материята. Давах си ясна сметка за опасностите, за рисковете, за очаквания отпор.
Станах пряк участник в постигането на широк политически консенсус в 40-ото Народно събрание при приемането на закона. Мъчителен и дълъг се оказа и изборът на членовете на комисията. Мнозина се надяваха, че тя няма да проработи. За тяхно разочарование това не се случи. Днес ние сме екип, независимо от различните си политически пристрастия. Причината за нашето единодействие е проста - стриктното прилагане на закона. А на атаките, че с неговото изпълнение рушим държавността, бих искал да подчертая
моето разбиране, че силна държава има, когато се спазват законите.
 
Роден на 11 ноември 1959 г. 
Адвокат по професия. 
Завършва Техникум по електроника – гр. Добрич.
През 1988 г. се дипломира във ВСШ – МВР (ВИПОНД) - гр. София, специалност  “Охрана на обществения ред и безопасност на движението”.
Има завършено и висше юридическо образование във ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна.
Семеен, с две деца.
 
Професионална биография
 
2007 – 2012 г.            Председател на комисията за разкриване на документите и за
                                      обявяване на принадлежност на български граждани към
                                      Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
                                      народна армия
2005 – 2007 г.            Депутат от ПГ на Коалиция за България от 8 избирателен район
                                      гр. Добрич в 40-то Народно събрание
1997 – 2005 г.            Главен мениджър на “Албена Стил” АД – гр. Добрич
1995 – 1997 г.            Директор на РДВР – гр. Добрич  
1992 1995 г.            Управител на “Гард 59” ЕТ
1980 – 1992 г.            Служител в МВР – Полиция гр. Добрич
1978 – 1980 г.            Отслужил редовна военна служба в поделение № 52640 гр.
                                      Балчик