Име Презиме Фамилия

Декларация

Албена Войнова Замфирова

Ана Мария Бисерова Стоименова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ангел Трайков Илков

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Анетка Крумова Милева

Ани Кръстева Пиронкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Димитрова Гулева

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Красимирова Топчиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Биляна Росенова  Божилова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3
Божидар Христов Питов
Декларация по чл. 12, т. 3

Божидар Цветанов Борисов

Декларация по чл. 12, т. 3

Бойка Асенова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Бойка Цветанова Момчилова

Боряна Мариянова Методиева

Декларация по чл. 12, т. 3

Валя Великова Найденова

Декларация по чл. 12, т. 3

Василка Стефанова Узунова

Декларация по чл. 12, т. 1

Вероника Андреева Велинова

Декларация по чл. 12, т. 3

Веселина Данчева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Виолета Богомилова Целкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Владимир Робертов Ангелов

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Галина Чанева Павловска

Декларация по чл. 12, т. 3

Георги Стефанов Симеонов

Декларация по чл. 12, т. 3

Гюрсел Бехчет Салим

Декларация по чл. 12, т. 1

Даниела Ангелова Милованова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Даниела  Господинова Ленкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Даниела Кирилова Сименова-Табакова

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Ангелова Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Димитрова Славкова

Декларация по чл. 12, т. 3

Диляна Иванова Лесигярска

Димитър Георгиев Добрев 

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Евелина Борисова Борисова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Евелина Георгиева Николова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ели Огнянова Лекова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Ели Петрова Въльовска

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Елизабета Стефанова Спасова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Живко Симеонов Живков

Запрянка Миткова Пичурова

Декларация по чл. 12, т. 3

Йоана Боянова Стоянова

Йордан Томов Тренев

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Вергилов Кръстев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Любомиров Илиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимира Стоянова Христова

Декларация по чл. 12, т. 3

Магдалена Константинова Гошева

Мария Бонева Павлова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Марияна Василева Лазарова

Декларация по чл. 12, т. 3

Марко Иванов Цветков

Декларация по чл. 12, т. 3

Мая Сисоева Николова

Декларация по чл. 12, т. 1

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Милчо Христов Андреев

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Михаела Красимирова Седевчева

Моника Миленова Георгиева

Нели Ангелова Иванова-Спасова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Нина Георгиева Левордашка

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Огнян Душков Любенов

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Павел Пенчев Алексиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Павлина Красимирова Василева

Декларация по чл. 12, т. 3
Петра Петкова Стоянова
Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Пламена Сергеева Стояновска

Пламена Златкова Здравкова
Декларация по чл. 12, т. 3

Радослав Найденов Методиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Радост Красимирова Среброва

Декларация по чл. 12, т. 3

Росица Добрева Маринова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Росица Ринчова Йовчева

Декларация по чл. 12, т. 3

Румяна Васкова Митева

Декларация по чл. 12, т. 1

Свежа Боянова Българинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Силвия Георгиева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 3

Снежана Йорданова Сотирова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Соня Христова Андонова

Декларация по чл. 12, т. 3

София Стоилова Мутафчийска

Станка Асенова Тотова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ташо Иванов Нейков

Декларация по чл. 12, т. 3

Теодора Димитрова Дечева-Йосифова

Декларация по чл. 12, т. 3

Хубавинка Александрова Петкова

Декларация по чл. 12, т. 1

Юлия Велинова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 3

Янила Станкова Иванова

Декларация по чл. 12, т. 3