Име Презиме Фамилия

Декларация

Албена Войнова Замфирова

Ангел Трайков Илков

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Ани Кръстева Пиронкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Димитрова Гулева

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Красимирова Топчиева

Декларация по чл. 12, т. 1
Божидар Христов Питов
Декларация по чл. 12, т. 3

Бойка Асенова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Валя Великова Найденова

Декларация по чл. 12, т. 3

Василка Стефанова Узунова

Декларация по чл. 12, т. 1

Вероника Андреева Велинова

Декларация по чл. 12, т. 3

Веселина Данчева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Гюрсел Бехчет Салим

Декларация по чл. 12, т. 1

Даниела Кирилова Сименова-Табакова

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Ангелова Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Димитрова Славкова

Декларация по чл. 12, т. 3

Живко Симеонов Живков

Йоана Боянова Стоянова

Йордан Томов Тренев

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Вергилов Кръстев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Любомиров Илиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимира Стоянова Христова

Декларация по чл. 12, т. 3

Магдалена Константинова Гошева

Марко Иванов Цветков

Декларация по чл. 12, т. 3

Мая Сисоева Николова

Декларация по чл. 12, т. 1

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Нина Георгиева Левордашка

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Огнян Душков Любенов

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Павел Пенчев Алексиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Павлина Красимирова Василева

Декларация по чл. 12, т. 3

Радослав Найденов Методиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Росица Ринчова Йовчева

Декларация по чл. 12, т. 3

Свежа Боянова Българинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Силвия Георгиева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 3

Соня Христова Андонова

Декларация по чл. 12, т. 3

София Стоилова Мутафчийска

Станка Асенова Тотова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ташо Иванов Нейков

Декларация по чл. 12, т. 3

Юлия Велинова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 3