Р Е Г И С Т Ъ Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)
 
Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 
 
 
 
 
 
         

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

 

Албена Войнова Замфирова

Главен специалист

Вх. № 3821/ 30.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2388/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3366/ 27.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ана Мария Бисерова Михайлова

Младши експерт

Вх. № 3879/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2412/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3464/ 05.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ангел Трайков Илков

Главен специалист

Вх. № 08/ 04.12.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 220/ 10.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2428/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2891/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ани Иванова Лалова

Младши ескперт

Вх. № 5330/ 07.07.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 6005/ 04.08.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ани Кръстева Пиронкова

Главен специалист

Вх. № 3406/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1974/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2841/ 27.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Антония Димитрова Гулева

Началник на отдел

Вх. № 3827/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2761/ 19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3614/ 12.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Антония Красимирова Топчиева

Директор на дирекция

Вх. № 3881/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 6331/ 11.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 2399/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2898/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Биляна Росенова Божилова

Старши специалист

Вх. № 3708/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2125/ 28.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3749/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Бисерка Александрова Иванова

Младши експерт

Вх. № 2691/ 20.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3067/ 08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

Вх. № 02/ 25.04.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3985/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2400/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3370/ 27.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидар Христов Питов

Старши експерт

Вх. № 3960/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2386/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2934/ 01.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидар Цветанов Борисов

Началник на отдел

Вх. № 3300/ 14.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2303/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3198/ 15.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидара Петрова Стойкова

Младши експерт

Вх. № 2336/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2995/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3468/ 05.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Бойка Асенова Йорданова

Главен специалист

Вх. № 3707/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2238/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2884/ 30.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Валя Великова Найденова

Старши специалист

Вх. № 3877/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2390/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3371/ 27.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Васил Петров Иванов

Специалист

Вх. № 1753/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1754/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Василка Стефанова Узунова

Директор на дирекция

Вх. № 3966/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1431/ 28.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 777/ 27.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вероника Андреева Велинова

Началник на отдел

Вх. № 4105/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3044/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2128/ 06.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Веселина Данчева Петрова

Старши експерт

Вх. № 4047/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2362/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2971/ 03.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Галина Димитрова Грозданова

Младши експерт

Вх. № 4541/ 01.07.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 5513/ 26.07.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2913/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Галя Салтирова Цветанова

Специалист

Вх. № 2691/ 20.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3465/ 05.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Гюрсел Бехчет Салим

Началник на отдел

Вх. № 3909/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1975/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1608/ 20.02.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

Началник на отдел

Вх. № 3396/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2973/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3579/ 11.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Старши експерт

Вх. № 3416/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2843/ 25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3207/ 21.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 8689/ 19.11.2020

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Диана Ангелова Иванова

Младши експерт

Вх. № 3971/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3813/ 06.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2937/ 01.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Диана Димитрова Славкова

Старши експерт

Вх. № 4622/ 15.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 5281/ 06.07.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Диляна Дикова Иванова

Младши експерт

Вх. № 732/ 31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1404/ 27.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2917/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Евелина Борисова Борисова

Началник на сектор

Вх. № 3962/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2389/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2889/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ели Огнянова Лекова

Началник на отдел

Вх. № 4027/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3497/ 07.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Елизабета Стефанова Спасова

Старши експерт

Вх. № 3908/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1977/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2840/ 27.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Жени Божинова Кирилова

Младши експерт

Вх. № 4071/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3142/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2  -ежегодна

 

Вх. № 3750/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Живко Симеонов Живков

Младши експерт

Вх. № 3706/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2563/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 4163/ 01.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Запрянка Миткова Пичурова

Младши експерт

Вх. № 3969/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4010/ 13.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1557/ 20.02.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ива Николаева Събчева

Младши експерт

Вх. № 2337/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2996/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2890/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Иван Захариев Захариев

Специалист

Вх. № 06/ 30.11.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 8586/ 12.12.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2328/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Йоана Боянова Стоянова

Главен експерт

Вх. № 4090/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2449/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3369/ 27.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ирена Бисерова Иванова

Младши експерт

Вх. № 2349/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2773/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ирина Димитрова Оведенска

Специалист

Вх. № 3066/ 08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3276/ 22.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Красимир Вергилов Кръстев

Главен експерт

Вх. № 4052/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 5240/ 20.07.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 2183/ 29.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3039/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 658/ 23.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 3152/ 14.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 4489/ 09.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - промяна

 

Красимир Любомиров Илиев

Старши експерт

Вх. № 1580/ 08.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2331/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2973/ 03.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Красимира Стоянова Христова

Старши експерт

Вх. № 3414/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2546/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3469/ 05.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Лидия Валентинова Земенска

Специалист

Вх. № 2354/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2976/ 26.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Магдалена Константинова Гошева

Главен експерт

Вх. № 3910/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2422/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3206/ 21.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мариана Люлчова Маринова

Технически сътрудник

Вх. № 3277/ 11.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3141/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3752/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мария Борисова Николова

Младши експерт

Вх. № 3770/ 05.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 4603/ 02.07.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3771/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мария Василева Иванова

Младши експерт

Вх. № 729/ 31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1260/ 21.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2900/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Марияна Василева Лазарова

Специалист

Вх. № 3878/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2334/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3532/ 07.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Марко Иванов Цветков

Старши експерт

Вх. № 4058/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2219/ 01.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2969/ 02.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мая Сисоева Николова

Главен експерт

Вх. № 3970/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2431/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3443/ 04.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Главен експерт

Вх. № 3513/ 21.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3787/ 05.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3493/ 07.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Милчо Христов Андреев

Старши специалист

Вх. № 4092/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 515/ 20.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мирослава Красимирова Христова

Старши експерт

Вх. № 249/ 11.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 559/ 23.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4386/ 05.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Надежда Николова Атанасова-Димова

Старши експерт

Вх. № 8761/ 23.11.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 9556/ 23.12.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Николина Василева Ангелова

Младши експерт

Вх. № 740/ 31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1100/ 14.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2901/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Нина Георгиева Левордашка

Младши експерт

Вх. № 3596/ 23.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2539/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1320/ 13.02.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Павел Пенчев Алексиев

Старши експерт

Вх. № 3886/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2414/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2888/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Павлина Красимирова Василева

Началник на отдел

Вх. № 3882/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2341/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2931/ 02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - промяна

 

Вх. № 3014/ 06.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Радка Методиева Андасарова-Георгиева

Старши счетоводител         

Вх. № 2855/ 30.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3401/ 28.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Радослав Найденов Методиев

Старши експерт

Вх. № 4017/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3151/ 14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3617/ 12.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Рилка Йорданова Панайотова

Младши експерт

Вх. № 2000/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2087/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2661/ 15.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - промяна

 

Росица Добрева Маринова

Главен експерт

Вх. № 3825/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2237/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2894/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Росица Ринчова Йовчева

Старши експерт

Вх. № 3890/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3740/ 04.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2895/ 31.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Свежа Боянова Българинова

Главен специалист (стенограф)

Вх. № 3228/ 10.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1817/ 18.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1828/ 27.02.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Силвия Георгиева Петрова

Младши експерт

Вх. № 4050/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2279/ 03.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3770/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Соня Христова Андонова

Началник на сектор

Вх. № 3998/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3144/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2968/ 02.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

София Стоилова Мутафчийска

Главен юрисконсулт

Вх. № 4002/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2980/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3707/ 14.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Станислава Разумова Стефанова

Специалист

Вх. № 3759/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 4304/ 04.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Станка Асенова Тотова

Старши експерт

Вх. № 3889/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2461/ 10.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2546/ 16.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Стела Желязкова Стефанова

Специалист

Вх. № 7633/ 09.10.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 8402/ 05.11.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист (домакин)

Вх. № 3461/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4045/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2632/ 16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3328/ 23.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

Вх. № 05/ 13.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 6658/ 25.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2494/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3015/ 06.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Цветелина Иванова Владимирова

Младши експерт

Вх. № 2353/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2774/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Юлия Велинова Йорданова

Младши експерт

Вх. № 4046/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2369/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2935/ 01.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

     

Три имена на служителя

Длъжност

 Година на неподаване

Ангел Трайков Илков

главен специалист

  2019 г.

Милчо Христов Андреев

старши специалист

 2019 г.

Ели Огнянона Лекова

началник на отдел

  2019 г.

Росица Ринчова Йовчева

старши експерт

  2019 г.

Запрянка Миткова Пичурова

младши експерт

  2019 г.

Диана Ангелова Иванова

старши специалист

  2019 г.

Мерал Джевджет Мустафа-Иванова

началник на отдел

  2019 г.