Р Е Г И С Т Ъ Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)
 
Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

 

Албена Войнова Замфирова

Главен специалист

Вх. № 3821/ 30.05.2018
чл. 35, ал. 1, т. 2
Вх. № 2388/ 08.04.2019
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
Вх. № 3366/ 27.04.2020
Вх. 1764/
11.03.2021
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ана Мария Бисерова Михайлова

 

Младши експерт

Вх. № 3879/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2412/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3464/ 05.05.2020            

 Вх. № 2929/ 23.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               

 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ангел Трайков Илков

Главен специалист

Вх. № 08/

04.12.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 220/

10.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2428/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2891/ 31.03.2020
Вх. № 1970/ 19.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна           

 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ани Иванова Лалова

Младши ескперт

Вх. № 5330/ 07.07.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 6005/ 04.08.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ани Кръстева Пиронкова

Главен специалист

Вх. № 3406/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1974/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2841/ 27.03.2020

Вх. № 1681/ 10.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Антония Димитрова Гулева

Началник на отдел

Вх. № 3827/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2761/ 19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3614/ 12.05.2020 
Вх. № 2013/ 22.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Антония Красимирова Топчиева

Директор на дирекция

Вх. № 3881/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 6331/ 11.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 2399/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2898/ 31.03.2020 
Вх. №1956/ 18.03.2021             Вх. № 2061/ 13.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Биляна Росенова Божилова

Старши специалист

Вх. № 3708/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2125/ 28.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3749/ 15.05.2020 
Вх. №1956/ 18.03.2021 

Вх. №4117/

15.06.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Бисерка Александрова Иванова

Младши експерт

Вх. № 2691/ 20.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3067/ 08.04.2020
Вх. № 2295/ 31.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

Вх. № 02/    25.04.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3985/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2400/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3370/ 27.04.2020
Вх. № 1791/ 12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидар Христов Питов

Старши експерт

Вх. № 3960/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2386/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2934/ 01.04.2020
Вх.№ 1746/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидар Цветанов Борисов

Началник на отдел

Вх. № 3300/ 14.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2303/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3198/ 15.04.2020
Вх. 1838/     15.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Божидара Петрова Стойкова

Младши експерт

Вх. № 2336/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2995/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3468/ 05.05.2020 
Вх. № 1795/ 12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Бойка Асенова Йорданова

Главен специалист

Вх. № 3707/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2238/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2884/ 30.03.2020
Вх. № 1742/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Валя Великова Найденова

Старши специалист

Вх. № 3877/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2390/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3371/ 27.04.2020

Вх. № 1796/ 13.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Васил Петров Иванов

Специалист

Вх. № 1753/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1754/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Василка Стефанова Узунова

Директор на дирекция

Вх. № 3966/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1431/ 28.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 777/  27.01.2020 
Вх. № 1763/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вероника Андреева Велинова

Началник на отдел

Вх. № 4105/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3044/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2128/ 06.03.2020

Вх. № 1664/ 09.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Веселина Данчева Петрова

Старши експерт

Вх. № 4047/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2362/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2971/ 03.04.2020 
Вх. № 1920/ 17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Галина Димитрова Грозданова

Младши експерт

Вх. № 4541/ 01.07.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 5513/ 26.07.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2913/ 31.03.2020 
Вх. № 2780/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Галя Салтирова Цветанова

Специалист

Вх. № 2691/ 20.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3465/ 05.05.2020 
Вх. № 1901/ 17.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2     
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Гюрсел Бехчет Салим

Началник на отдел

Вх. № 3909/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1975/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1608/ 20.02.2020   
Вх. № 11248/ 19.02.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

Началник на отдел

Вх. № 3396/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2973/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3579/ 11.05.2020  
Вх. № 2997/ 26.04.2021

Вх. № 3767/ 02.06.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Старши експерт

Вх. № 3416/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2843/ 25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3207/ 21.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 8689/ 19.11.2020 
Вх. № 1791/ 12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 4 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Диана Ангелова Иванова

Младши експерт

Вх. № 3971/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3813/ 06.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2937/ 01.04.2020   
Вх. 1922/

17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Диана Димитрова Славкова

Старши експерт

Вх. № 4622/ 15.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 5281/ 06.07.2020  
Вх. №2835/

20.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2  
 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Диляна Дикова Иванова

Младши експерт

Вх. № 732/

31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1404/ 27.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2917/ 31.03.2020  
Вх. № 2771/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Евелина Борисова Борисова

Началник на сектор

Вх. № 3962/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2389/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2889/ 31.03.2020 
Вх. № 1744/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Елизабета Стефанова Спасова

Старши експерт

Вх. № 3908/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1977/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2840/ 27.03.2020 
Вх. 2191/

29.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Жени Божинова Кирилова

Младши експерт

Вх. № 4071/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3142/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2  -ежегодна

 

Вх. № 3750/ 15.05.2020 
Вх. 2940/

23.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Живко Симеонов Живков

Младши експерт

Вх. № 3706/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2563/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 4163/ 01.06.2020 
Вх. №3006/

27.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Запрянка Миткова Пичурова

Младши експерт

Вх. № 3969/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4010/ 13.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 1557/ 20.02.2020 
Вх.1966/

19.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Златина Пламенова  Рангелова

Младши експерт

Вх. № 7608/ 30.11.2021

Вх. № 7730/ 07.12.2021

чл. 35, ал. 1, т.1

чл.35, ал. 1, т. 2

 

Ива Николаева Събчева

Младши експерт

Вх. № 2337/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2996/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2890/ 31.03.2020 
Вх. № 2010/ 22.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Йоана Боянова Стоянова

Главен експерт

Вх. № 4090/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2449/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3369/ 27.04.2020 
Вх. № 2093/ 24.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Ирена Бисерова Иванова

Младши експерт

Вх. № 2349/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2773/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Ирина Димитрова Оведенска

Специалист

Вх. № 3066/ 08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 3276/ 22.04.2020 
Вх. № 2439/ 06.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2      
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Красимир Вергилов Кръстев

Главен експерт

Вх. № 4052/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 5240/ 20.07.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 2183/ 29.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3039/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 658/

 23.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Вх. № 3152/ 14.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 4489/ 09.06.2020  
Вх. № 2658/ 15.04.2021             Вх. № 157/    13.01.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - промяна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 4

 

Красимир Любомиров Илиев

Старши експерт

Вх. № 1580/ 08.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2331/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2973/ 03.04.2020   
Вх. № 1965/ 19.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Красимира Стоянова Христова

Старши експерт

Вх. № 3414/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2546/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3469/ 05.05.2020 
Вх. № 2455/ 07.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Магдалена Константинова Гошева

Главен експерт

Вх. № 3910/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2422/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3206/ 21.04.2020 
Вх. № 1800/ 15.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мариана Люлчова Маринова

Технически сътрудник

Вх. № 3277/ 11.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3141/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3752/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Марияна Василева Лазарова

Специалист

Вх. № 3878/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2334/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3532/ 07.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Марко Иванов Цветков

Старши експерт

Вх. № 4058/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2219/ 01.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2969/ 02.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мая Сисоева Николова

Главен експерт

Вх. № 3970/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2431/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3443/ 04.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Главен експерт

Вх. № 3513/ 21.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3787/ 05.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3493/ 07.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Милчо Христов Андреев

Старши специалист

Вх. № 4092/ 08.06.2018

Вх. № 3585/ 30.05.2019 
Вх. № 515/

20.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2009/ 22.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Мирослава Красимирова Христова

Старши експерт

Вх. № 249/

11.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 559/

23.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4386/ 05.06.2020 
Вх. № 1839/ 15.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Нели Ванева Данкова-Пенчева

Старши експерт

Вх. № 7387/ 19.11.2021

Вх. № 7451/ 24.11.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Николина Василева Ангелова

Младши експерт

Вх. № 740/

31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 1100/ 14.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2901/ 31.03.2020 
Вх. 1793/

12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 

 

Нина Георгиева Левордашка

Младши експерт

Вх. № 3596/ 23.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2539/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 1320/ 13.02.2020 
Вх. № 2440/ 06.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Павел Пенчев Алексиев

Старши експерт

Вх. № 3886/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2414/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 2888/ 31.03.2020 
Вх. № 1927/ 17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Павлина Красимирова Василева

Началник на отдел

Вх. № 3882/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2341/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 2931/ 02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – промяна

 

Вх. № 3014/ 06.04.2020

Вх. № 1960/ 18.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Радослав Найденов Методиев

Старши експерт

Вх. № 4017/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3151/ 14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 3617/ 12.05.2020    
Вх. № 3002/ 27.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Рилка Йорданова Панайотова

Младши експерт

Вх. № 2000/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2087/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2661/ 15.04.2021
Вх. № 2660/ 15.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – промяна    
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Росица Добрева Маринова

Главен експерт

Вх. № 3825/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2237/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 2894/ 31.03.2020 
Вх. № 1741/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Росица Ринчова Йовчева

Старши експерт

Вх. № 3890/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3740/ 04.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 2895/ 31.03.2020 
Вх. 1925/

17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Свежа Боянова Българинова

Главен специалист (стенограф)

Вх. № 3228/ 10.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 1817/ 18.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 1828/ 27.02.2020 
Вх. № 1736/ 10.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Силвия Георгиева Петрова

Младши експерт

Вх. № 4050/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2279/ 03.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 3770/ 15.05.2020 
Вх. № 1926/ 17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Соня Христова Андонова

Началник на сектор

Вх. № 3998/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 3144/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

Вх. № 2968/ 02.04.2020  
Вх. № 1799/ 12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

София Стоилова Мутафчийска

Главен юрисконсулт

Вх. № 4002/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2980/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3707/ 14.05.2020 
Вх. № 2193/ 29.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Станислава Разумова Стефанова

Специалист

Вх. № 3759/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 4304/ 04.06.2020 
Вх. 1798/

12.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Станка Асенова Тотова

Старши експерт

Вх. № 3889/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2461/ 10.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2546/ 16.03.2020  
Вх. № 1762/ 11.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Станка Петрова  Тихова

Младши експерт

Вх. № 7388/ 19.11.2021

Вх. № 7450/ 24.11.2021

чл. 35, ал. 1, т.1

чл.35, ал. 1, т. 2

 

Стела Желязкова Стефанова

Специалист

Вх. № 7633/ 09.10.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 8402/ 05.11.2020 
Вх. № 1973/ 19.03.2021
Вх. № 6135/ 17.09.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т.4

 

Сузана Сашова Александрова

Младши експерт

Вх. № 7773/ 19.11.2021

Вх. № 7386/ 08.12.2021

чл. 35, ал. 1, т.1

чл.35, ал. 1, т. 2

 

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист (домакин)

Вх. № 3461/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 4045/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2632/ 16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3328/ 23.04.2020 
Вх. 3215/

10.05.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

Вх. № 05/

 13.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 6658/ 25.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2494/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 3015/ 06.04.2020  

Вх. № 1372/ 23.02.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Цветелина Иванова Владимирова

Младши експерт

Вх. № 2353/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Вх. № 2774/ 19.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Юлия Велинова Йорданова

Младши експерт

Вх. № 4046/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Вх. № 2369/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

Вх. № 2935/ 01.04.2020 
Вх. 1921/

17.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

 

 

 

 

 
Р А З Д Е Л  В Т О Р И
 
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ
 
 
 
Три имена на служителя
Длъжност
 Година на неподаване
Ангел Трайков Илков
главен специалист
  2019 г. 
Милчо Христов Андреев 
старши специалист
 2019 г. 
Ели Огнянона Лекова
началник на отдел
  2019 г. 
Росица Ринчова Йовчева
старши експерт
  2019 г. 
Запрянка Миткова Пичурова
младши експерт
  2019 г. 
Диана Ангелова Иванова
старши специалист
  2019 г. 
Мерал Джевджет Мустафа-Иванова
началник на отдел
  2019 г. 
Биляна Росенова Божилова
старши спциалист
  2021г.