Казват, че едно дете на петгодишна възраст задава средно осемстотин въпроса на ден. И това е може би най-позитивната черта у човека. Гражданите от стройните редици на невежеството не задават никакви въпроси. Те знаят всичко, те не се интересуват от нищо, те си имат теория на невежеството, която е закачила етикети навред. Етикетите са отговор, който трябва да бъде заучен. Вие просто запомняте тези отговори и всичко е съвсем просто. Теорията на невежеството ви е снабдила с всичко необходимо, за да ви спести мисленето.
Ако светът на победилото невежество спира развитието на духовните сили на един народ, то какво тогава да кажем за пропастите, които то дълбае между един човек и друг човек, как то стимулира неразбирането на хората и оттам омразата, зложелателството, завистта, подлостта и други подобни добродетели. Ако разберете един човек, вие не можете да го мразите, независимо колко ви е приятен или неприятен... но омразата е задължителен атрибут на невежеството...

                                                                                                                                            Георги Марков

                                                                                                                         

Роден на 21 април 1978 г.
През 1997 г. завършва езиковата гимназия „Иван Вазов” в гр. Пловдив с профил италиански и руски език.
През 2003 г. се дипломира в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – специалност “Право”, с образователно-квалификационна степен “Магистър”.
Владее английски, италиански и руски език.
Семеен, с едно дете.
 
Професионална биография
 
2009 – 2012 г.            Юрисконсулт в „Пресмаркет” ЕООД
2005 – 2009 г.           Парламентарен секретар на заместник министър-председателя
                                      и министър на извънредните ситуации в Министерството на
                                      извънредните ситуации
2004 г.                          Правен консултант по проект на Световната банка във връзка с
                                      изготвяне на правен анализ на действащата нормативна уредба
                                      за закрила на децата
2003 – 2005 г.            Младши експерт в отдел „Стандарти, лицензиране и супервизия”
                                      в Държавна агенция за закрила на детето
2001 – 2002 г.            Правен консултант в Политологичен център София
1998 – 2000 г.            Стажант граждански и наказателни дела в адвокатска кантора
                                     „Ташев и Марков