Роден на 01 август 1948 г. в с. Корница, обл. Благоевград.
 /починал -30 април 2021 г./ .
Завършва висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград,специалност „Публична и стопанска администрация”, с образователно-квалификационна степен „Магистър”.
Семеен, с
две деца.
 
Професионална биография
 
2009 г.                       Ръководител в ПП „Движение за права и свободи”, член
                                  на централното оперативно бюро
2005 – 2009 г.           Съветник на вицепремиера и министър на Министерството на
                                  извънредните ситуации, член на централното оперативно бюро    
2003 – 2005 г.           Съветник на министъра на държавната администрация,
                                  член на централното оперативно бюро
2001 – 2003 г.           Главен експерт в дирекция „Вероизповедания” към МС
1997 – 2001 г.           Депутат от ОНС в 38-то НС
1993 – 2001 г.           Заместник-председател на ПП ДПС
1990 – 1993 г.           Окръжен председател на ДПС – Благоевград
1980 – 1990 г.           Шлосер, технолог в УКВ – Гоце Делчев
1978 – 1980 г.           Работник, технолог в АПК „Неврокоп” – Гоце Делчев
1973 – 1978 г.           Политически затворник в Стара Загора и София
1970 1973 г.          Застрахователен служител в ДЗИ – Гоце Делчев