"Тайното винаги става явно. И не можеш да избягаш от това"
                                                                                               
Евангелието
 
Родена в гр. София.
През 1975 г. завършва висше образование в СУ “Св. Кл. Охридски” - Философски факултет, специалност “Психология”.
Има втора специалност “Педагогика” и специализация “Социална психология”. Притежава образователно-квалификационна степен “Магистър”.
Съставител на сборника „Военното разузнаване през комунизма”, издание на комисията.
По професия е журналист.
Владее английски и руски език.
Семейна, с едно дете.
 
Професионална биография
 
2007 – 2012 г.           Член на комисията за разкриване на документите и за
                                     обявяване на принадлежност на български граждани към
                                     Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
                                     народна армия
1992 – 2006 г.           Коментатор и водещ на политическо предаване “Студио
                                     България” в Радио “Свободна Европа” и Радио “Нова Европа”
2004 – 2005 г.           Водещ на политическо предаване “Студио България” в
                                     Телевизия “Европа”
2005 г.                         Председател на Щаб на Коалиция БНС за парламентарните       
                                     избори
1997 г.                         Директор на Пресслужбата на Министерски съвет
1995 – 1999 г.           Ръководител на звено “Връзки с медиите” в предизборен щаб
                                     за кметски избори
1990 – 1991 г.           Журналист, зав. отдел във вестник “Демокрация”
1980 – 1989 г.           Журналист, зав. отдел във в. “АБВ”
1975 – 1980 г.           Психолог, Транспортна болница, психолаборатория