ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ НА КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за почетните отличия на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия