На основание чл.79, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 

Проект на бюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат  (по функционална област и бюджетна програма) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), съгласно законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2023 г. 

 

Проект на бюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. в програмен формат  (по функционална област и бюджетна програма) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), съгласно законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2023 г.

 

Проект на бюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат  (по функционална област и бюджетна програма) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), съгласно законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2022 г.

 

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат  (по функционална област и бюджетна програма) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), съгласно законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2021 г.

 

 Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана  средносрочна бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат  (по функционални области и бюджетни програми) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), съгласно законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2020 г.