Сборникът „Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО” от поредицата „Из архивите на ДС” е част от международен изследователски проект: „Принос към историята на НАТО, видяна през архивите на Варшавския пакт”. Целта на проекта е да се представят най-интересните новоразкрити документални колекции от военните и разузнавателни архиви на страните от бившия Източноевропейски блок.

За разлика от политическото разузнаване (ПГУ-ДС), което е сравнително по-автономно и широко използва психологически и дезинформационни операции („активни мероприятия”), дейността на военното разузнаване като управление в структурите на Генералния щаб на българската армия е пряко подчинено на директивите и указанията на военното ръководство (МНО и ГЩ) и взаимодейства по-целенасочено с другите управления и формирования в отбранителната система на страната.

Включените в сборника архивни материали са структурирани в три тематични раздела и са подредени хронологично.

Документите, поместени в първия раздел, разкриват ролята и мястото на Разузнавателното управление (РУ) на ГЩ на БНА в дейността на страните, участнички във Варшавския пакт, насочена срещу главните противници: САЩ, Великобритания и останалите западноевропейски държави – членки на НАТО.

Във втория раздел на сборника са поместени документи, разкриващи дейността на българското военно разузнаване, насочена срещу южните съседи на НРБ – Турция и Гърция, които са част от Югоизточния фланг на НАТО.

В третия раздел са документите, които съдържат данни за командно-щабни и войскови учения на Обединените въоръжени сили на НАТО, провеждани на територията на Южноевропейския театър на военни действия.

В книжния вариант на сборника „Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО” са включени 123 документа, а в разширеното електронно издание – 160 документа.

 

 

 

 

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК