Документалното издание "Държавна сигурност - войникът на партията" от поредицата „Из архивите на ДС“ показва мястото на тайните служби на социалистическа България в държавното управление и обслужващата им роля спрямо комунистическата партия, и в частност спрямо нейния управляващ елит.

Контролът върху ДС се упражнява пряко от първия човек в комунистическата партияи от съответния отдел в ЦК на БКП, на които е подчинен вътрешният министър.Всяко решение, отнасящо се къмзадачите и дейността на службите, както и тяхното функциониране, се подготвя от вътрешното министерство и се внасяот министъра за разглеждане в съответните отдели на ЦК на БКП. Окончателното одобрение винаги е от страна на колективното ръководство на партията, в лицето на Политбюро или на Секретариата на ЦК на БКП.

В тази връзка не е случаен и фактът, че Политбюро на ЦК на БКП периодично изпраща редица свои партийни функционери, които да заемат ръководни длъжности в системата на Държавна сигурности отблизо да следят и отговарят за провеждане линията на партийната политика. Политическата лоялност към комунистическата партия, която е издигната в основен принцип в държавата, е водеща и в работата на специалните служби.

                    

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите : ТУК