Документалният сборник „ДС – административни, принудителни и наказателни мерки“ е седемнадесетото издание от поредицата „Из архивите на ДС“. Съставен е изцяло от документи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията. Темата за репресивните мерки, прилагани от „народната власт“, е разработена сравнително слабо. Главно е застъпена в мемоарната литература. С публикуването на документите, включени в настоящия сборник, повечето непознати на изследователите, се прави опит да се проследят механизмите на осъществяваното физическо и морално насилие спрямо инакомислещите хора в годините на социалистическа България. Преследването на опонентите бива съдебно и извънсъдебно. Извънсъдебните мерки са въдворяването на ново местожителство (изселване) или в лагер и трудовата мобилизация. Подвеждането под наказателна отговорност на лицата, характеризирани като „политически престъпници“ и изпращането им в затвора с осъдителна присъда за определен срок, е санкционирано от правораздавателната система.

Сборникът включва 128 фототипно представени документа, структурирани по тематично-хронологичен принцип, а в неговия разширен дигитален вариант има 272 документа, които дават възможност на читателите за по-детайлно вникване в проблематиката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронни издания:

CD може да изтеглите  ТУК

DVD може да изтеглите ТУК