За един продължителен период от време органите на ДС са активно ангажирани с отстраняването от политическата сцена и социалния живот на организации с идейна и политическа платформа, противопоставяща се на властващата идеология.  С тази задача е натоварено  отделение „А“ (вътрешнополитическото разузнаване) към ДНМ, чрез него се води борба срещу  контрареволюцията. Функцията на отделение „А“ е да проследява, преследва, разкрива, арестува, и предава на Народения съд „вражеските елементи“. След приключването на работата на Народния съд (април 1945 г.) централните групи в отделение „А“ се обособяват за дейност в различни направления за борба с анархисти, троцкисти, срещу православното духовенство, срещу БЗНС и срещу бившите организации, определени като фашистки.

     В първия раздел на сборника са публикувани факсимилета, разглеждащи организациите и тяхната забрана на 6-ти септември 1944, през погледа на ДС.

     Във втория раздел са включени документи, свързани със Съюза на българските национални легиони и нелегалната дейност, извършвана от бившите му членове след разформирането на организацията.

     В третия раздел са поместени документи за други разформировани организации: „Бранник“, „Съюзът на ратниците за напредък на българщината“, Всебългарският съюз „Отец Паисий“ и тяхната нелегална дейност.

      Книжното тяло на сборника включва 97 фототипни документа, а неговото разширено електронно издание 128.

     

        Електронни издания

      CD може да изтеглите: ТУК

      DVD може да изтеглите: ТУК