В този сборник транспортът се разглежда като фактор за политическото, социално-икономическото, международното и културно-цивилизационното развитие на България. Включването на дейността на Държавна сигурност като аспект към транспортната тема е непозната за изследователи и читатели. Документалният сборник представя на вниманието Ви извадените автентични документи, които се представят за пръв път и показват средствата за защита на националния интерес в областта на железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт посредством структурите и органите на Държавна сигурност.

В първата част на сборника са извадени документи, представящи обобщена картина и засягащи всички видове транспорт. Това са доклади, оперативни планове, отчети, заповеди, предложения и информации. Чрез тях се добива представа за многопластовата и сложна организация на Държавна сигурност в структурите на транспорта.

Във втория раздел са поместени архивни материали, свързани с развитието на службите за сигурност, работещи по наземния транспорт (железопътен и автотранспорт). През първите години той е между най-важните отрасли за изпълнението на стопанския план.

Третата част от сборника разкрива документи, свързани с речния и морски транспорт и неговото осигуряване. Основните предмети на дейност по тази линия са: оперативно наблюдение на всички места за срещи на екипажите с чужди граждани и обявените за изменници на родината, провеждането на агентурни мероприятия с разузнавателна и контраразузнавателна цел противодействие на контрабандата, посредством разкриване на схемите за нелегална търговия с валута и стоки, и тайниците, използвани за тази цел.

В последния раздел са публикувани документи отнасящи се към въздушния транспорт и неговото осигуряване и обезпечаване. Най-голямата заплаха за него е тероризмът във всичките му форми.

В книжното тяло са поместени 113 документа, а в разширеното електронно издание документите са 172.

   

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК