Сборникът „ДС и спортът” (в две части) документално представя спорта като елемент от глобалното противопоставяне между двата блока в годините на Студената война и използването му като инструмент на идеологическата пропаганда, през прочита на комунистическите тайни служби.

 Първата част включва основно документи за Олимпийското движение, а втората  запознава с основни служебни документи на МВР, свързани с развитието на масовия и на ведомствения спорт, както и с организирането на големи спортни форуми като спартакиади и универсиади. Документите свидетелстват за постоянно нарастващия оперативен интерес към различните видове спорт, към пътуванията на елитните български спортисти зад граница и към контактите им с техни чуждестранни колеги по време на различни спортни състезания.

   В изданието е представена и дейността на големия български спортен деятел ген. Владимир Стойчев, дългогодишен ръководител на БОК. Военачалник, политик и общественик, ген. Стойчев оставя своята дълбока следа в историята на България през ХХ век.

 

 Електронни издания:

                                   

CD част 1 може да изтеглите ТУК                             CD част 2 може да изтеглите ТУК

DVD част 1 може да изтеглите ТУК                           DVD част 2 може да изтеглите ТУК