С публикуваните в сборника документи се прави опит да се осветят връзките и зависимостите между българската Държавна сигурност и Министерството на държавната сигурност на ГДР, първите контакти между, които започва са осъществени още в началото на 50-те години, когато процесът на изграждане на тези структури по съветски модел, както в ГДР, така и в НРБ, е почти завършен.Основните направления на сътрудничество между структурите на двете служби се определят от специфичните геостратегически задачи, които всяка една от двете служби трябва да реализира. По линия на външното разузнаване България съсредоточава своите активни мероприятия по посока на Турция, Гърция и Югославия. За Министерството на държавната сигурност на ГДР целта на разработваните мероприятия е насочена главно по направлението на страните от НАТО, но най-вече към Западна Германия и САЩ. Успешно и много резултатно е сътрудничеството на ДС и ЩАЗИ по линия на туризма, съвместните активни мероприятия, в областта на контраразузнаването и др. Като основна форма на взаимодействие между ДС и ЩАЗИ е обменът на информация. Десетилетия наред ДС и ЩАЗИ изготвят и обменят доклади, справки и др. документи, които се явяват основен източник на информация за агентурно-оперативната обстановка в страните, които са обект на разузнавателна дейност на двете служби за сигурност.

Важен момент в съвместната дейност на ДС и ЩАЗИ представлява оперативно-техническото сътрудничество и това по линия на пощенския канал. Срещи между специалистите от двата отдела, занимаващи се с разработка на оперативната техника, се провеждат ежегодно.

Книжното тяло на сборника включва 109 фототипни документа, а неговото разширено електронно издание 250.Електронни издания:

CD може да изтеглите ТУК

DVD може да изтеглите ТУК