Сборникът „ Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците” предлага на своите бъдещи читатели да се запознаят с документи, свързани с отношението на Държавна сигурност към смятаната за основна за комунистическата обществена структура работническа прослойка. Публикуваните тематично и хронологично в изданието архивни материали представляват нов източник на информация не само за широката публика, но и за социалните учени, и преди всичко за професионалните историци, пред които остава предизвикателството да анализират и оценяват ролята на профсъюзните организации и на работническите колективи за обществените събития и промени в България през втората половина на XX в.

   По-голямата част от документите, публикувани в настоящия сборник, стават публично достояние за първи път. Те покриват целия период на управление на Българската комунистическа партия (1944 – 1990) и отразяват най-интересните политически, икономически и обществени събития в България, илюстрирайки отражението им сред работническата прослойка.

  Сборникът e съвместно издание на Комисията по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА) и на Института за изследване на близкото минало (ИИБМ).Появата на сборника е резултат от усилията на група експерти от двете институции. В него са включени най-значимите документи, открити в архива към КРДОПБГДСРСБНА, свързани с темата за отношението и контактите на Държавна сигурност с профсъюзните организации в България и българските работнически колективи в периода 1944 – 1990 г.

                                     

 

            Електронни издания:

         CD може да изтеглите ТУК