Документалният сборник „Държавна сигурност и политическите партии в България 1944-1949 г.” е осемнадесети том от поредицата „Из архивите на ДС”. Една от най-изследваните теми в съвременната българска историография е за установяването и укрепването на т.нар. народно-демократична власт и разгромът над опозицията в първите години след 9 септември 1944 г. Периодът е добре проучен, публикувани са немалък брой документи в различни сборници. Въпреки това с намирането на всеки нов документ допълнително се осветяват събития и процеси, които провокират изследователите към обогатяване на техните научни разработки, а понякога и към преобръщане на добре познати и наложени в публичното пространство тези. Изследвайки архивните единици в Централизирания архив на Комисията по досиетата продължаваме да откриваме такива документи. Това ни мотивира да издадем пореден нов сборник, посветен на този драматичен период от политическата история на България, като погледнем от нов ъгъл и обогатим с нови факти традиционно представяните събития, този път интерпретирани през погледа на тайните служби и основно свеждащи се до вътрешнопартийните взаимоотношения в Отечествения фронт и зависимостите между отделните партии и техните по-изявени представители.

   Използваните документи в сборника са от служебния и от историческия фонд на Министерството на вътрешните работи. Новото в сборника е използването на документи от историческия фонд на МВР, в който се пазят най-ценните разработки и общи документи от оперативния архив, преминали на съхранение в историческия фонд. В него са делата на политическите лидери и оперативно интересните лица, за които ДС е събирала секретни материали.

   Документите в сборника са 119 на брой, а в дигиталния разширен вариант са включени общо 240 документа.

   

 

Електоронни издания:

CD  може да изтеглите TУK

DVD може да изтеглите ТУК