Двадесет и вторият документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС“ проследява развитието на Граничните войски на Народна република България и отношенията им с репресивния апарат на Българската комунистическа партия. Темата за охраната на българските граници през периода на социализма е интересна и многоаспектна, но за съжаление е слабо разработена, а литературата по въпроса е оскъдна.

Включените в тома документи се обнародват за първи път и показват „доброволната“ изолация на България и нейните граждани от останалия свят в условията на започналата през 1947 г. Студена война. Страната ни е на огневата линия на това противопоставяне, заради общата ни граница с Гърция, Турция и социалистическа Югославия, след разрива й със Съветския съюз. Показателна в това отношение е една телеграма от поделение „Ком“, Златоград, изпратена до вътрешния министър и командира на Гранични войски, в която тържествено се обещава: „Не ще пожалим своя младежки живот, за да заключим границата между двата свята и я направим непристъпна за враговете!“

В такава обстановка, броени дни преди провъзгласяването на Народната република, е обнародван Законът за създаването на Граничната милиция (27 август 1946 г.), по силата на който МВР е натоварено с охраната на българската държавна граница. През есента на същата година структурното звено, изпълняващо тази задача, е преименувано в Гранични войски, чиито редици се попълват от младежи, подлежащи на редовен военен набор.

Най-ранните свидетелства за състоянието на границите и тяхната охрана са свързани с работата на Съюзната контролна комисия и Съветското командване в България през пролетта на 1946 г., когато се очертават забранените гранични зони. През годините тези зони варират в дълбочина от 50 до 15 км, а малко преди падането на Желязната завеса са сведени до 7 км. В края на 40-те години започва тяхното прочистване от вражески и неблагонадеждни елементи.

На южната граница на България военно-политическото напрежение е съпътствано с активно разузнаване при използването на всички възможни сили и средства, включително прехвърлянето на разузнавателни групи през границата. Разузнавателната работа, извършвана от Гранични войски, е в тясно сътрудничество с органите на Държавна сигурност и на Народната милиция. Ръководството на МВР обръща особено внимание на тази дейност посредством специални заповеди и инструкции.

Сред основните задачи на Гранични войски е борбата с т. нар. бандитски групи в граничната зона, за които се смята, че са подкрепяни от противниковите разузнавателни служби с оглед привличане и склоняване на повече хора към измяна на Родината и диверсии на българска територия. През 1952 г. на войските е наредено да не бъдат допускани безнаказани нарушения на държавните граници. Допускането им ще се смята за неизпълнение на бойна задача и дезертьорство, а виновните ще бъдат привличани към най-строга отговорност.

В началото на 50-те години започва ускореното изграждане на инженерно-техническите съоръжения за охрана, както и минирането на границите с южните ни съседки. От 1959 г. в експлоатация са електронните съоръжения, които през следващите няколко десетилетия се налагат като основно средство в охранителната дейност.

Темата за Гранични войски неминуемо е свързана с тази за бягствата през границата. Това деяние е определено като вредно за обществото и заплаха за националната сигурност, защото е източник за получаване от противниковото разузнаване на военна, политическа, стопанска, техническа и друга информация за страната. През 70-те години на века целият апарат на ДС се включва по издирването, профилактирането и предотвратяването на бягствата.

От документите на службите за сигурност виждаме и как политическите промени в страната се отразяват върху тази специфична структурна единица на вътрешното министерство и охраната на границата. След като в началото на 1989 г. се планира укрепването на инженерно-техническите съоръжения, на следващата година вече е взето решение за поетапното им демонтиране от западната граница. Последното е наложено от „извършващите се динамични промени на цялостния обществено-политически живот и по нататъшното разширяване на демокрацията в нашата страна“.

Настоящото издание няма как да изчерпи сюжетно богатата тема за охраната на българските държавни граници по времето на социализма. Неговата главна задача е да постави основата и да предизвика интереса на обществото и най-вече на изследователите към архивните масиви на Комисията.

 

 

 

 Електронни издания:

CD може да изтеглите ТУК

DVD може да изтеглите ТУК