Документалният сборник „Държавна сигурност и лагерът Белене (1944-1991)“ е шестдесетото издание от поредицата „Из архивите на ДС“ и съдържа документи за функционирането на ТВО „Белене“ през всички етапи от неговото съществуване. Лагерът „Белене“ заема централно място в наказателната система от места за въдворяване на политически противници без съд и присъда, организирана по съветски образец от комунистическия режим след 9 септември 1944 г. Той е не само най-голямото трудово-възпитателно общежитие (ТВО), което диктатурата на БКП създава в периода 1944-1989 г., но е и лагерът, функционирал най-продължително време – от 1949 г. до 1987 г. с различни прекъсвания. Богатата колекция от архивни документи на различните структури на МВР-ДС за лагера „Белене“, съхранени в Централизирания архив на Комисията в гр. Банкя, дава възможност на аудиторията да се докосне до важни документални свидетелства за най-големия лагер за въдворяване на противници на комунистическия режим.

Документите от разработките на въдворените в лагера „Белене“ от трите периода дават съвсем различна перспектива пред читателите и осветляват не само методите и тактиката на режима и ДС спрямо въдворените, но и тяхното поведение в лагера и много друга конкретика за всяка отделна жертва. Това без съмнение е важен принос в преосмислянето на тоталитарното комунистическо минало чрез документалните свидетелства, запазени в Централизирания архив на Комисията и помага за разбирането на онова, което се е случвало с жертвите в лагера „Белене“.

Книжното тяло на сборника „Държавна сигурност и лагерът Белене (1944-1991)“ включва 182 фототипни документа, а неговото електронно издание (DVD) – 508, като подборът е направен от над 200 архивни единици, много от които многотомни.

 

                        

 

                                            Електронни издания:

                                            CD  може да изтеглите:ТУК

                                            DVD може да изтеглите:ТУК