Поради спецификата на документите и предвид огромният документален масив по темата за вероизповеданията, се очертават няколко тематични кръга, които са обособени в отделни документални сборници  от поредицата „Из архивите на ДС“.

   Всички вероизповедания и секти от една страна и държавната власт в Народна република България от друга, имат свои особени взаимоотношения,  които се формират на базата на конституциите от 1947 г. и 1971 г., на Закона за изповеданията от 1949 г. и от влиянието на Държавна сигурност. Основният посредник и свързващ елемент във взаимоотношенията между религиозните общности и държавата е Дирекцията по изповеданията, която в различни моменти от разглеждания период преминава от Министерство на външните работи към Министерски съвет и обратно в зависимост от ролята, която трябва да изиграе в решаването на даден въпрос. Разбира се тези взаимоотношения са добре следени от Държавна сигурност, която в повечето случаи се оказва на точното място и време.

    Документите във втория раздел на сборника се отнасят за католическата църква в България, въпреки, че католицизма у нас има сравнително малко последователи, католическата църква е една от най-преследваните, ограничавани и репресирани от властта в годините след 9 септември 1944 г.

    Документите в сборника са 111 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – са 299, като подборът е направен от над 490 архивни единици и от над 40 литерни дела, повечето от тях многотомни.

 

               

Електронни издания:

CD може да изтеглите:ТУК

DVD може да изтеглите:ТУК