В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2017 г. в лв.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. декември в лв.  2017г.- изтегли 

Отчет за касово изпълнение м. ноември в лв.  2017г.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври в лв.  2017г.- изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2017 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември  2017г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. август  2017г. - изтегли

► Отчет за касово изпълнение м. юли  2017г. - изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2017 г. в лв. -изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юни  2017 г- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. май  2017 г.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. април 2017 г. - изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2017 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. март 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. януари 2017 г. - изтегли