Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение-№ 2-1854- адвокатска колегия – Търговище;  Комисията излезе с Решение-№ 2-1853- адвокатска колегия – Стара Загора;  Комисията излезе с Решение-№ 2-1852- адвокатска колегия – Смолян;  

Галерия

Комисията представи документалния сборник „ДС и българското музикално изкуство (1944-1991)”

(12 материала)