Трите имена

Длъжност

Входящ № и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Даниела Гълъбова Качериева

Старши експерт

01/20.04.2018

        изтегли

 

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

02/25.04.2018

        изтегли

 

Иван Бориславов Боянов

Специалист

03/17.05.2018

        изтегли


Александра Пламенова Воденичарска

Технически сътрудник

04/31.05.2018

        изтегли

 

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

05/13.09.2018

        изтегли


Иван Захариев Захариев
Мл. Експерт
06/30.11.2018         изтегли

 

Гергана Илиева  Цветкова Юрисконсулт 07/04.12.2018          изтегли

 

Ангел Трайков Илков
 Гл. Специалист 08/04.12.2018         изтегли