Сборникът „ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)” е тридесетото по ред издание от поредицата „Из архивите на ДС” и е съставен изцяло от архивни материали, подбрани от фонда на Националната разузнавателна служба (НРС).

Документите са структурирани в три тематични раздела и обхващат периода 1959 – 1991 година.

В първия раздел на сборника са поместени справки, планове, отчети и други документи, свързани с дейността на ПГУ-ДС срещу главния противник САЩ и основните страни – членки на НАТО – ФРГ, Франция и Великобритания.

Във втория раздел на изданието са включени документи, които отразяват дейността на Първо главно управление на Държавна сигурност, насочена срещу Южния фланг на НАТО – Турция, Гърция и Италия. Добиването на секретна информация за турската и гръцката делегация към Алианса е основна задача на разузнаването, която се осъществява чрез агентурно проникване в учрежденията и организациите на САЩ и в щабовете на НАТО.

Основните документи, включени в третия раздел, са планове, справки, сигнални записки и шифрограми, в които се съдържа информация за дейността на българското външнополитическо разузнаване по отношение на останалите страни – членки на НАТО и Канада.

Сборникът „ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)” дава нова информация за най-важната и съществена функция в дейността на българското външнополитическо разузнаване в годините на Студената война и предоставя новоразкрити сведения и данни, които биха могли да обогатят нашето познание за историята на двата противопоставящи се военно политически блока – Варшавският пакт и НАТО.

В книжния вариант на сборника „ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)” са включени 150 документа, а в разширеното електронно издание – 201 документа.

 

 

         

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК