"Тайното винаги става явно. И не можеш да избягаш от това"
                                                                                               
Евангелието
 
Родена в гр. София.
През 1975 г. завършва висше образование в СУ “Св. Кл. Охридски” - Философски факултет, специалност “Психология”.
Има втора специалност “Педагогика” и специализация “Социална психология”. Притежава образователно-квалификационна степен “Магистър”.
Съставител на сборника „Военното разузнаване през комунизма”, издание на комисията.
По професия е журналист.
Владее английски и руски език.
Семейна, с едно дете.
 
Професионална биография
 
2007 – 2012 г.           Член на комисията за разкриване на документите и за
                                      обявяване на принадлежност на български граждани към
                                      Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
                                      народна армия
1992 – 2006 г.            Коментатор и водещ на политическо предаване “Студио
                                      България” в Радио “Свободна Европа” и Радио “Нова Европа”
2004 – 2005 г.            Водещ на политическо предаване “Студио България” в
                                      Телевизия “Европа”
2005 г.                          Председател на Щаб на Коалиция БНС за парламентарните       
                                      избори
1997 г.                          Директор на Пресслужбата на Министерски съвет
1995 – 1999 г.            Ръководител на звено “Връзки с медиите” в предизборен щаб
                                      за кметски избори
1990 – 1991 г.            Журналист, зав. отдел във вестник “Демокрация”
1980 – 1989 г.            Журналист, зав. отдел във в. “АБВ”
1975 – 1980 г.            Психолог, Транспортна болница, психолаборатория